Sosyal medya düzenlemesi Resmi Gazete’de

Read Time:5 Minute, 37 Second
Sosyal medya düzenlemesi Resmi Gazete’de

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Cürümlerle Gayret Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik …

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Cürümlerle Gayret Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanunla, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Cürümlerle Uğraş Edilmesi Hakkında Kanun’a “sosyal ağ sağlayıcı” halinde yeni bir tanımlama getiriliyor.

Bu kapsamda kullanıcıların internet ortamında toplumsal etkileşim hedefiyle metin, imaj, ses ve pozisyon üzere içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine yahut paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek yahut hukuksal şahıslar, toplumsal ağ sağlayıcı olarak tanımlanacak.

İdari para cezaları, muhatabın yurt dışında bulunması halinde Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu (BTK) tarafından direkt doğruya muhataba, internet sayfalarındaki irtibat araçları, alan ismi, IP adresi ve gibisi kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta yahut öteki bağlantı araçlarıyla da bildirilebilecek.

Bu bildirim, Tebligat Kanunu’na nazaran yapılan tebligat kararında olacak. Bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 5’inci günün sonunda tebligat yapılmış sayılacak.

Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak. Bu kapsamda yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan yahut yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak.

Kanunla, kabahat oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanarak tıpkı internet sitesinde yer alan ve kabahat oluşturmayan içerikler tarafından tabir ve haber alma özgürlüğü daha da teminatlı hale getirilecek.

İçeriğin çıkarılması kararları, erişim sağlayıcılar tarafından değil içerik ve yer sağlayıcılarca yerine getirilebileceği için bu kararlar, içerik ve yer sağlayıcılarına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenecek.

‘KİŞİLİK HAKLARI İÇİN FAAL KORUMA’ UNSURUYLA GEÇMİŞİ SİLMEK MÜMKÜN HALE GELECEK

Kişilik haklarının ihlal edilmesi halinde İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Hatalarla Gayret Edilmesi Hakkında Kanun’un, erişimin engellenmesi kararı verilmesini düzenleyen kararı tarafından de içeriğin çıkarılması kararı verilebilecek.

Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğin çıkarılması yahut erişimin engellenmesi kararının gereği en geç 4 saat içinde ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilecek.

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda hakim tarafından, başvuranın isminin, ihlale mevzu internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine karar verilebilecek. Kararda, Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı da yer alacak.

TÜRKİYE’DE TEMSİLCİ BULUNDURMA MECBURILIĞI

Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin bağlantı bilgilerine basitçe görülebilecek ve direkt erişilebilecek halde internet sitesinde yer verilecek. Toplumsal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve irtibat bilgilerini BTK’ye bildirecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olması mecburî olacak. Bu husus ve bağlı düzenlemeler 1 Ekim 2020’de yürürlüğe girecek.

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen toplumsal ağ sağlayıcıya, BTK tarafından bildirimde bulunulacak. Bildirimden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde toplumsal ağ sağlayıcıya, BTK Lideri tarafından 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

Verilen idari para cezasının bildiriminden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30 milyon lira daha idari para cezası verilecek.

REKLAM YASAĞI VE İNTERNET BANT GENİŞLİĞİNİN DARALTILMASI

İkinci sefer verilen idari para cezasının bildiriminden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Lideri tarafından Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve hukuksal bireylerin ilgili toplumsal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak. Bu kapsamda yeni kontrat kurulamayacak ve buna ait para transferi yapılamayacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Lideri, toplumsal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Müracaatın kabulüne ait hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde kelam konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Lideri, toplumsal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Hakim ikinci müracaat üzerine vereceği kararında, yüzde 50’den düşük olmamak kaydıyla, sunulan hizmetin niteliğini de dikkate alarak daha düşük bir oran belirleyebilecek. Bu kararlara karşı BTK Liderince itiraz yoluna gidilebilecek.

Hakim tarafından verilen kararlar erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere BTK’ye gönderilecek. Kararların gereği, bildirimden itibaren derhal ve en geç 4 saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilecek.

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi halinde, verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve hakim kararları resen kararsız kalacak.

İnternet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin sona erdirilmesi için erişim sağlayıcılara BTK tarafından bildirim yapılacak.

İÇERİĞE ERİŞİM ENGELLEME KARARINA OLUMSUZ KARŞILIKTA MÜNASEBET SUNULACAK

Toplumsal ağ sağlayıcı, “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın kapalılığı nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi”ni gerektirecek içeriklere yönelik şahıslar tarafından yapılacak müracaatlara, müracaattan itibaren en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz yanıt vermekle yükümlü olacak. Olumsuz yanıtlar gerekçeli olarak verilecek.

Toplumsal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması yahut erişimin engellenmesi kararlarını uygulayacak. Ayrıyeten “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın saklılığı nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi” müracaatlarına ait istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe raporları 6 aylık periyotlarla BTK’ye bildirecek.

Toplumsal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullanıcıların bilgilerini Türkiye’de barındırma istikametinde gerekli önlemleri alacak.

TOPLUMSAL AĞLARA PARA CEZALARI

BTK Lideri tarafından, toplumsal ağ sağlayıcıya “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın saklılığı nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi” müracaatına 48 saat içinde karşılık vermemesi halinde 5 milyon lira, içeriğin çıkarılması yahut erişimin engellenmesi kararlarını uygulamaması halinde ise 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

Toplumsal ağ sağlayıcılar hakkında “erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi” ile “gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” kapsamında verilecek idari para cezaları 1 milyon lira, “erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi” ile “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” kapsamında verilecek isimli para cezaları ise 50 bin/gün olarak verilecek. Kelam konusu idari para cezasını gerektiren ihlallerin 1 yıl içinde her bir tekrarında cezalar bir kat artırılarak uygulanacak.

TOPLUMSAL AĞLARA 3 AYLIK MÜDDET

Hukuka karşıtlığı hakim yahut duruşma kararı ile tespit edilen içeriğin toplumsal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime karşın 24 saat içinde içeriği çıkarmayan yahut erişimi engellemeyen toplumsal ağ sağlayıcı, doğan ziyanların tazmin edilmesinden sorumlu olacak. Bu türel sorumluluğun işletilmesi için içerik sağlayıcının sorumluluğuna gidilmesi yahut içerik sağlayıcıya dava açılması kaidesi aranmayacak.

Bu düzenlemenin uygulanmasında toplumsal ağ sağlayıcının yükümlülükleri, içerik yahut yer sağlayıcısı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.

Toplumsal ağ sağlayıcılar, “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın kapalılığı nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi” müracaatına 48 saat içinde karşılık verilmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için 3 ay içinde gerekli çalışmaları tamamlayacak. Toplumsal ağ sağlayıcılar ayrıyeten “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın saklılığı nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi” başvurusu uyarınca hazırlayacakları birinci raporlarını, 2021 yılının haziran ayında BTK’ye bildirecek ve internet sitesinde yayınlayacak.

Taraflara ait IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş vakti, yararlanılan hizmetin tipi, aktarılan data ölçüsü ve varsa abone kimlik bilgilerini içeren “trafik bilgisi” tarifine “port bilgisi” de eklenecek. (AA)

Gazete Duvar

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

gaziantep escort gaziantep escort bayan escort gaziantep muhafazakar villa kullanıcı yorumları kullananlar evlilik sitesi